Milieu en Ethiek

Jacaranda maakt prachtige tapijten en vloerkleden, met oog voor ethiek en milieu

Race to Zero

Jacaranda doet mee aan de Race to Zero-campagne van de VN, en heeft zich aangesloten bij de SME Climate Hub in het VK. We werken eraan om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit te stoten en in 2040 netto nul te zijn. Volgens dit protocol moeten we jaarlijks een milieuverslag publiceren met alle Scope 1- en 2-uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen of door opwekking van door Jacaranda ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. U kunt deze verslagen hier bekijken. Ook maken we concrete plannen om elk jaar minder broeikasgasemissies uit te stoten.

Milieucertificering

Alle platgeweven collecties van Jacaranda dragen het Prodis-keurmerk. Dit is een Europees keurmerk dat strenge maximumgehalten vaststelt voor de uitstoot van VOC (vluchtige organische stoffen) en voor het gebruik van chemicaliën. Om in aanmerking te komen voor dit label moeten producenten hun milieu-impact beperken en de gebruiksvriendelijkheid van hun producten verbeteren voor de gehele levenscyclus van het tapijt, van productie tot recycleerbaarheid.  www.pro-dis.info/gut

 

Ethische arbeidspraktijken

Het met de hand maken van tapijten en vloerkleden is een zeer arbeidsintensief proces. Hier bij Jacaranda willen we er zeker van zijn dat alle betrokkenen goed behandeld worden en dat er op geen enkel moment kinderen bij het arbeidsproces betrokken zijn. Daarom bieden we al jaren steun aan GoodWeave, het sociale keurmerk voor handgemaakte tapijten. Onze fabrieken weten nooit wanneer de inspecteurs van deze organisatie langs komen voor een inspectie.

GoodWeave werd in 1994 opgericht door de Indiase activist Kailash Satyarthi. Zijn internationale organisatie ziet erop toe dat de gehele tapijtproductieketen vrij van kinderarbeid is door middel van een uniek keurmerksysteem dat o.a. onafhankelijke en onaangekondigde fabrieksinspecties, het monitoren van locaties en certificering van producten omvat. In 2014 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede voor zijn streven naar een wereld zonder kinderarbeid waarin kinderen kinderen kunnen zijn en gewoon kunnen lachen, leren en spelen. GoodWeave zorgt er voor dat de kinderen in weversgezinnen en -gemeenschappen naar school kunnen gaan en ziet erop toe dat de volwassen tapijtwevers eerlijk behandeld worden.

Ga voor meer informatie naar www.goodweave.org.